Proyectos arqueológicos, restauración y divulgación en Galicia

Arqueología en Zas

Publicado: 13 de diciembre de 2020, 15:19
  1. Patrimonio Cultural
Arqueología en Zas

El concello de Zas situado en la comarca de Terra de Soneira, provincia de A Coruña, próximo a Santa Comba, cuenta en el estudio ejecutado por arqueólogos para su Plan General con 108 elementos arqueológicos, son los siguientes:

 

PUNTOS ARQUEOLÓXICOS  DO CONCELLO DE ZAS (A CORUÑA).                       
       
GA15093001 Mámoa Saconde  da Mina de Saconde    San  Pedro de Vilar      Túmulo         funerario meagalítico       
GA15093002 Mámoa  da  Ermida  de San Roaue     A Costa    Santa Maria de Mira      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093003 "Xacemento  de Carreira/ Aara das Cruces"     Carreira    Santiayo de Carreira      Indeterminado (época romana)       
GA15093004 "Castro Castro"  do Pico do Sto.    Adrián de Castro    Santo Castro  Adrián   de Asentamento fortificado (castro)       
GA15093005 "Mámoa   do  Monte   da Mina   I   Mámoa    das Cadeiras"     "o Chamberín"    Santa María de Baio      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093006 Dolmen de Pedra Vixía     A Braña    Santa Lamas  María   de Túmulo         funerario megalítico       
GA15093007 Mámoa do Picota     "Saconde     I Vilar"    San Pedro de Vilar      Túmulo         funerario megalltico       
GA15093008 "Castro    de   Froxán   I Castro da Atalaia"     Froxán    "San      Martiño      de Meanos"      Asentamento fortificado (castro)       
GA15093009 Mámoa do Cruceiro do Requeiro     Lanoueirón    San Meanos  Martiño   de Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093010 Xacemento      romano- medieval  e  Necrópole de Brandomil     Brandomil    San       Pedro       de Brandomil      "Asentamento  /  Lugar funerario          (época romana medieval¡"       
GA15093011 Castro de Brandomil     Brandomil    San       Pedro       de Brandomil      Asentamento fortificado (castro)       
GA15093012 Castro        de        San Cremenzo     Castro    San Pazos Cremenzo    de Asentamento fortificado (castro)       
GA15093013 Os       Castros       dos Faustinos     Vilaestévez    Santa      María      de Gándara      Asentamento fortificado (castro)       
GA15093014 "Castro de Bico da Cruz
/ Castro das Cortellas"     Parga Sisto I   o   Santa      María      de Gándara      Asentamento fortificado (castro)       
GA15093015 Mámoa doAllo     OAl!o    San Pedro do Allo      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093016 Mámoa  das  Minas  de Vilaestévez     Vilaestévez    Santa      María      de Gándara      Túmulo meoalítico  funerario     
GA15093017 "Mámoa   da  Pedra   da Lebre    I    Mámoa    de Canle Pido"     O Sisto    Santa      Maria      de Gándara      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093018 Mámoa    da    Mina    I Mámoa   da  Pedra   da Lebre     Parga    Santa      María      de Gándara      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093019 "Castro
Castriño" do  Alto do As Abellas    Santo Tirso de Muíño      "Asentamento fortificado (castro)"       
GA15093020 "Castro   dos   Valións   / Castro de Roma"     Santa      Sía de Roma    Santa Sía de Roma      Asentamento fortificado (castro)       
GA15093021 "Mámoa   do  Couso  do Monte"     Forne!os    Santa María de Baio      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093022 "Xacemento  de Agra da Cruz"     Gándara    Santa      Maria      de Gándara      Asentamento  (villa de época romana)       
GA15093023 Arca da Piosa     "Santa      Sía de Roma"    Santa Sía de Roma      "Túmulo
meaalítico"  funerario     
GA15093024 Mámoa  da  Braña  das Feallas     A Santa    Santo Tirso de Muíño      Túmulo meaalítico  funerario     
GA15093025 "Mámoa   nº   1   de   As Madoñas"     A Santa    Santo Tirso de Muíño      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093026 "Mámoa   nº   2   de   As Madoñas"     A Santa    Santo Tirso de Muíño      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093027 "Mámoa   da   Costa   do Oreiro"     A Santa    Santo Tirso de Muíño      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093028 "Mámoa  do  Camiño  da Santa"     A Santa    Santo Tirso de Muíño      Túmulo        funerario indeterminado       
GA15093029 "Mámoa     n'       1      da Baixada      do     Monte Pedreira"     "Pedra
Padreiro"    Santo Tirso de Muíño      "Túmulo         funerario indeterminado"       
GA15093030 Mámoa      do      Monte Pedreira     "A  Lagoela  I Marán"    Brandomil / Muíño      Túmulo         funerario indeterminado    GA15093031 Torre  de  Sisto  /  Tarre de  Surribad  /  Torre  de Boén     O  Sisto    "Santa Gándara"   Maria  de "Asentamento
fortificado          (ldade Media)"       
GA15093032 "Mámo    da   Pedra    da Maura"     As Abellas    Santo Tirso de Muíño      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093033 Castro de Calabanda     Acalabanda    "San        Pedro        de Brandomil"      "Asentamento
fortificado (castro)"       
GA15093034 Pozo do Limideiro     Limideiro    San        Pedro        de Brandomil      "Mina     (Romana Contemporánea}"   I    
GA15093035 "Mámoa  nº  1  da  Fonte do Retorno"     "o
Chamberín"    Santa María de Baio      Túmulo meaalítico  funerario     
GA15093036 Mámoa  nº  2  da  Fonte do Retorno     "o Chamberín"    Santa María de Baio      "Túmulo         funerario
indeterminado"       
GA15093037 "Mámoa   do   Picón   de Doeña"     OSisto    Santa Gándara   María  de Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093038 Mámoa   de   Pedra   da Xesta     Pedramaior    Santiaao de Carrelra      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093039 "Castelo  Pequeno  de O Allo"     "o Chamberín"    Santa María de Baio      "Asentamento
fortificado (l. Media)"       
GA15093040 "Castelo  Grande   de  O Allo"     "Chamberín  / Regalados"    "Santa María de Baio /
San Pedro de O Allo"      "Asentamento fortificado (l. Media)"       
GA15093041 "Mámoa  do Cruceiro de Caión"     Vilar Ramilo    "Santa Gándara"   María  de Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093042 Mámoa      de       Seixo Branca     Vilar Ramilo    Santa Gándara   María  de Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093043 Mámoa de Picón Vello     "Parga VHaestévez"   I "Santa Gándara"   María  de Túmulo meqalítico  funerario     
GA15093044 "Mámoa nº 2 de Arca da Piosa"     Santa      Sía de Roma    Santa Sla de Roma      "Túmulo megalítico"  funerario     
GA15093045 "Mámoa nº 3 de Arca da Piosa"     "Santa      Sía de Roma"    Santa Sía de Roma      "Túmulo megalítico"  funerario     
GA15093046 Mámoa nº 4 de Arca da Piosa     "Santa      Sía de Roma"    Santa Sía de Roma      Túmulo         funerario indeterminado  
GA15093047 "Mámoa nº 5 de Arca da Piosa"     "Santa      Sía de  Roma"    Santa Sía de Roma      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093048 Mámoa do Freixo     Santa      Sía de Roma    Santa Sía de Roma      "Túmulo megalítico"  funerario     
GA15093049 "Mámoa  nº  1  da  Fonte Seca"     A Churía    Santo Tirso de Muíño      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093050 "Mámoa  nº  2  da  Fonte Seca"     A Churía    Santo Tirso de Muíño      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093051 "Mámoa  n'   1  de  Pedra Cubela"     A Churía    Santo Tirso de Muíño      "Túmulo meagalítico"  funerario     
GA15093052 "Mámoa  nº  2  de  Pedra Cubela"     A Churía    Santo Tirso de Muíño      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093053 Mámoa da Piña     O Couto    Santo Tirso de Muíño      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093054 Mámoa das Laxas     O Couto    Santo Tirso de Muíño      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093055 "Mámoa   da   Ponte   do Vao"     O Couto    Santo Tirso de Muíño      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093056 Mámoa da Pedra Chan     AsAbellas    Santo Tirso de Muíño      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093057 "Mámoa    do    Alto    do Pedroso"     Fornelos    Santa María de Baio      Túmulo        funerario indeterminado       
GA15093058 "Mámoa    de    Tras   da Senra"     Fornelos    Santa María de Baio      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093059 Mámoa de Suacosta     Fome!os    Santa María de Baio      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093060 "Mámoa nº 1 da Chousa do Monte dos Mauros"     Fornelos    Santa María de Baio      Túmulo        funerario indeterminado       
GA15093061 Mámoa nº 2 da Chousa do Monte dos Mauros     Fornelos    Santa Maria de Baio      Túmulo         funerario indeterminado      
GA15093062 Mámoa de Volouco     Aareanas    Santa Maria de Baio      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093063 "Mámoa  das  Minas  de Gomarís"     Quintáns    San Pedro de Vilar      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093064 "Mámoa        de         Os Pedrouzos"     Saconde    San Pedro de Vilar      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093065 "Mámoa   do  Monte   do Penedo"     Saconde    San Pedro de Vilar      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093066 Mámo dos Mouchos     Penedo    Santa      María Lamas    de  Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093067 "Mámoa  nº  1  de  Fonte Sendón"     Castro    San    Cremenzo Pazos    de  Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093068 Mámoa  nº  2  de  Fonte Sendón     Castro    San    Cremenzo Pazos    de  Túmulo         funerario indetenninado       
GA15093069 Mámoa das Landeiras     Castro    San    Cremenzo Pazos    de  Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093070 "Mámoa  da  Chousa  do Creao"     Gándara    Santa      María Gándara    de  Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093071 "Mámoa    do   Bico   da Cruz"     OSisto    Santa      María Gándara    de  Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093072 Mámoa do Cedreiro     Quintáns    Santa      Maria Gándara    de  Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093073 Mámoa      de     Pedras Grandes     "Parga          I Vilaestévez"    Santa      María Gándara    de  Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093074 "Mámoa      de      Pedra Branca"     A Costa    Santa María de Mira      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093075 Mámoa nº 6 de Arca da Píosa     Santa      Sía de Roma    Santa Sía de Roma      Túmulo         funerario indeterminado     
GA15093076 Mámoa da Santa     A Santa    Santo Tirso de Muíño      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093077 "Mámoa      nº      2      da Baíxada      do      Monte Pedreira"     "Pedra Padreiro"    Santo Tirso de Muíño      Túmulo         funerario indeterminado      

GA15093078 Mámoa do Confurco     Limideiro    "San        Pedro Brandomil"    de  Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093079 Mámoa  nº  1  da  Costa do limideiro     limideiro    San        Pedro Brandomi!    de  Túmulo         funerario indeterminado    
GA15093080 "Mámoa  nº  2  da  Costa do limideiro"     Umideiro    "San        Pedro Brandomil"    de  Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093081 Mámoa de Monte Malar     As Abellas    Santo Tirso de Muíño      Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093082 "Mámoa      nº      1      da Ceraueira"     Borreiros/Os Pedrouzos    Santa      María Brandoñas    de  "Túmulo
meaalítíco" funerario      
GA15093083 "Mámoa      nº      2      da Ceraueira"     Borreiros/Os Pedrouzos    Santa      Maria Brandoñas    de  Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093084 "Mámoa      nº      3      da Ceraueira"     Borreiros/0s Pedrouzos    Santa      Maria Brandoñas    de  Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093085 Mámoa  do  Monte   de Senande     "Os Pedrouzos"    Santa      María Brandoñas    de  Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093086 Mámoa   do   Prado   de Trillo     "Os Pedrouzos"    Santa       María Brandoñas    de  Túmulo         funerario indeterminado     
GA15093087 Mámoa   da   Mina   do Cotón     Os Currais    Santa      María Brandoñas    de  Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093088 Mámoa Carreiro de       Porto    Os Currais   Santa       María Brandoñas     de  Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093089 "Mámoa Vasixa" de   Pedra   da    AXestosa   Santa      María Brandoñas     de  "Túmulo meoalítico" funerario      
GA15093090 Xacemento de O Allo     OAllo   San Pedro de O Allo       Indeterminado       
GA15093091 Mámoa n'  2 de O Allo     OAllo   San Pedro de O Allo       Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093092 Túmulo de As Avenelas     "Campo Seixo"  do "Santa Gándara"   María  de  "Túmulo        funerario
indeterminado"       
GA15093093 Túmulo  de  A  Máquina Vella     Sobreira   Santa Gándara   María  de  "Túmulo        funerario indeterminado"       
GA15093094 "Túmulo  nº  2 do Monte do Penedo"     Penedo Saconde  / San Pedro de Vilar       "Túmulo         funerario
indeterminado"       
GA15093095 "Túmulo de  Pedra  Vixía / Reouenoo"     "Pedra Vixía /
Reouenoo"   "Santa      Maria Lamas"     de  Túmulo         funerario indeterminado       
GA15093096 "Túmulo   de  Castro  de Atrás"     Brandomil   "San        Pedro Brandomil"     de  Túmulo         funerario indeterminado       
REF15093001 Posible mámoa nº 2 de Os Pedrouzos     Saconde   San Pedro de Vilar       "Túmulo         funerario indeterminado"       
REF15093002 Mámoa Marco da   Canle   do    AsAbellas   Santo Tirso de Muíño       Túmulo         funerario indeterminado       
REF15093003 Foxa do Tourallo     O Couto   Santo Tirso de Muíño       Indeterminado       
REF15093004 Dolmen de Vermello     Vermello   Santa      María Lamas     de  Túmulo meoalítico funerario      
REF15093005 Cista da Toxa     AToxa   Santo André de Zas       "Lugar           funerario (ldade do Bronce)"       
REF15093006 Necróoole de Baio     O Campo do Rollo   Santa María de Baio       Lugar (Romano) funerario      
REF15093007 Xacemento de Socotro     O Sisto   Santa       Maria Gándara     de  lndetenninado (Romano)       
REF15093008 "Xacemento               de Mosoueira"     Quintáns   "Santa Gándara"   María  de  Indeterminado       
REF15093009 Xacemento               do Rumbado     "A Andraaalla"   "Santa Lamas"   María  de  Indeterminado       
TOP15093001 Mamoela     O Nordés   "Santa Gándara"   María  de         
TOP15093002 O Castro     Aara Nova   "Santa Gándara"   María  de         
TOP15093003 Pedras do Castro     Borreiros   Santa       María Brandoñas 

 

*Imagen del post, folleto sobre las Torres do Allo, Concello de Zas, Deputación da Coruña

Noticias relacionadas

Historia y patrimonio de Lugo 2 abr

Historia y patrimonio de Lugo

02/04/2024 Patrimonio Cultural
En Tempos Arqueólogos, nuestra pasión por el pasado nos lleva a explorar lugares llenos de historias y vestigios de antiguas civilizaciones. En este capítulo queremos hablarte de la famosa y milenaria ciudad de Lugo, una de las cuatro capitales de Galicia, famosa mundialmente por su muralla romana
Historia y patrimonio de Pontevedra 9 feb

Historia y patrimonio de Pontevedra

09/02/2024 Patrimonio Cultural
Pontevedra, famosa por su coqueto casco histórico y su centro urbano peatonalizado, alberga un legado arqueológico excepcional. Su posición estratégica en la costa atlántica gallega la convirtió en un punto de encuentro comercial a lo largo de los siglos, dejando tras de sí un rastro de vestigios
Patrimonio cultural de Salamanca 3 jul

Patrimonio cultural de Salamanca

03/07/2023 Patrimonio Cultural
Nadie duda de que el patrimonio cultural de la provincia de Salamanca es tremendamente rico, diverso y muy conocido por cuestiones históricas de gran relevancia como los hallazgos que se han localizado en tierras salmantinas desde la prehistoria hasta la época romana. Tanto es así, que desde Tempos
Patrimonio arqueológico de Vigo 15 may

Patrimonio arqueológico de Vigo

15/05/2023 Patrimonio Cultural
Vigo, la ciudad más grande de Galicia, alberga un rico y fascinante patrimonio arqueológico. Desde las primeras evidencias de asentamientos prehistóricos hasta los vestigios del mundo romano y medieval, Vigo es un verdadero tesoro arqueológico que desde Tempos Arqueolóxicos, especialistas en

Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas.