Proyectos arqueológicos, restauración y divulgación en Galicia

O comercio tardoantigo no noroeste peninsular

Añadido el 17/01/2021
Consultar precio
Para más información acerca de este producto puedes ponerte en contacto con nosotros y te ayudaremos.

Descripción:

Título: O comercio tardoantigo no noroeste peninsular

Autora: Adolfo Fernández Fernández

Editorial: Toxosoutos

Año: 2013

Puedes comprarlo aquí.

Índice

lntrodución .. .......................................... .. ............ ... ... .. ............... ..... .................... 9
I. Os xacementos arqueolóxicos de Vigo: a base principal do estudo ...... 23
II. Unha breve aproximación ás relacións comerciais do Noroeste con anterioridade á Antigüidade Tardía (séc. V / IV a.C. - séc. III d.C.) .. ...... .................. ... ...................................... 55
ill. As relacións do Noroeste e as rutas de comercio durante a Antigüidade Tardía (sécs. IV-VII) .................... ........... .. .. ........ ...... .. ....... ... 89
- Os contactos con anterioridade á presenza sueva: o século IV ........ 89
- As relacións do Noroeste durante o séc. V: Continuidade, crise e apoxeo durante a primeira centuria de dominación sueva .................................................................................................... 117
- Finais do séc. V e primeira metade do séc. VI. A eclosión do comercio atlántico e o apoxeo dos intercambios interprovinciais:
Aquitania, África vándalo-bizantina e o oriente bizantino ............. 152
- A segunda metade do séc. VI e a primeira metade do séc. VII: o comercio mediterráneo limítase ao enclave portuario de Vigo? .............................................................................................. 179
- O colapso comercial durante a segunda metade do séc. VII: un repregamento cara a Occidente e a recuperación da produción interna (?) .... ......... .... .... ..... ............. ................ .... ............. 203
IV. As mercadorías e os protagonistas do comercio ................................... 211
- As mercadorías importadas e exportadas ..... ....... ............... ............. 211
- Os protagonistas dos intercambios ................................................... 241
- O porto de Vigo durante a Antigüidade Tardía: un emporio atlántico .............................................................................. ................ 250
Bibliografia ............................................ ........ ..... .. ........................... ................ 259

 

O comercio tardoantigo no noroeste peninsular Desde hai máis de 20 anos, os estudos sobre materiais arqueolóxicos
da época romana e tardoantiga viviron na nosa comunidade, excepto algunhas excepcións, unha etapa de "oscuridade" que xerou un total descofiecimento sobre a realidade económica e comercial destes períodos históricos. Este traballo procura desterrar a vella hipótese que situaba a estes territorios fora dos sistemas comerciais imperantes no mundo mediterráneo. Nesta obra, o lector poderá achegarse ao complexo mundo do comercio e da economía tardoantiga no só do noroeste, senón tamén do resto do mundo atlántico, do mediterráneo occidental e do máis afastado mediterráneo oriental ademais de cofiecer as mercadorías
que circulaban nos mercados, quen controlaba as rutas ou o papel que xogou o porto de Vigo neste sistema económico.

Adolfo Fernández Fernández
(Xunqueira de Ambía, Ourense 1979)
Doutor en Arqueoloxía pala
Universidade de Vigo, é arqueólogo-ceramólogo
especialista en economía
e comercio de época romana. Membro
do Laboratorio de Arqueoloxía da
UVigo (LAUV-GEAAT) desde 2002,
participou en diversos proxectos de
investigación e actualmente codirixe o
proxecto "lntervención arqueolóxica no
Monte do Sefiorifio-Castro de Armea
(Allariz)". Foi bolseiro predoutoral
da UVigo e bolseiro de posgrao da
Fundación P. Barrié de la Maza no
CCJ-CNRS de Aix-en-Provence
(Francia) entre 2009 e 201 O, do que
é investigador asociado desde o
ano 2011. Actualmente é bolseiro de
posdoutoramento da FCT (SFRH/
BPD/76866/2011) no CECH da U. de
Coimbra. É autor de decenas de textos
científicos entre libras, capítulos de
libras &artigos en revistas científicas
ou en congresos internacionais.

¿Alguna duda?

Para más información llama al 650 337 454 o utiliza el siguiente formulario y te responderemos por email.

El titular de la página informa que los datos de este formulario serán tratados para ofrecerle la información solicitada, siendo la base legal del tratamiento el consentimiento otorgado por el usuario. No se cederán datos a terceros. Puede ejercer los derechos como se explica en la Política de Privacidad.

Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas.