Publicacións

Temas

Campaña da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Junta de Castela e León

Publicado: 13 de xuño de 2020, 12:52
  1. Novidades

Carteis para visitar o patrimonio cultural con seguridade

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Junta de Castela e León acaba de crear unha campaña para adaptar o traballo en Patrimonio Cultural e visitala á crise do COVID 19, unha serie de carteis informativos recollen as medidas preventivas necesarias empregando a súa divulgación elementos do Patrimonio.

Campaña da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Junta de Castela e León - Imagen 1 Esta innovadora campaña promove o coñecemento sobre o noso Patrimonio e dá visibilidade aos sectores que traballan nel, restauradores, arqueólogos, historiadores, historiadores da arte, etc.

Campaña da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Junta de Castela e León - Imagen 3

Signos indicativos

Protocolo para intervencións arqueolóxicas

Pola súa banda, creouse un protocolo para as intervencións arqueolóxicas, que inclúe aquelas medidas que os arqueólogos deben levar a cabo para previr o virus. Este traballo foi realizado por Javier Biasconcillos , Germán Delibes e Miguel Moreno Equipo de investigación arqueolóxica do Túmulo do
Horquilla (Sedano, Burgos) e a Unidade de Xestión de Riscos e Emerxencias de Castela e León (UGRECYL).

Como principais medidas:

Nomearanse un oficial de seguridade e unha persoa responsable
substitúe quen poderá axudarche na aplicación do protocolo. Centrar estas tarefas nun equipo é unha garantía do seu cumprimento
E control.
Funcións responsables
? Garantirá que os participantes sigan as recomendacións establecidas.
? Instalará os carteis informativos pertinentes.
? Garantirá o subministro de material de seguridade: xeles hidroalcohólicos, luvas, máscaras.
? Asegúrese de ter depósitos de residuos e os seus
baleiro.
? Unha vez rematada a escavación, verificará a eliminación e tratamento como residuo de todos os elementos de sinalización, balizamento e información ao público.
? Manterá o rexistro de visitas.
? Manterá o rexistro de rastrexabilidade do persoal de escavación e das áreas de traballo asignadas.
? Organizará os traballos para que, sempre que sexa posible
a distancia de seguridade está garantida.
? El será o responsable do termómetro (aprobado e tomado)
control remoto) e temperatura.
? Se se detectan síntomas entre o persoal, serán os encargados de chamar ao número de teléfono establecido para estes casos.
? Illa e coida á persoa con síntomas seguindo
recomendacións de saneamento.
? Manterá informado ao director da escavación.

Zonas de traballo
? Terá unha solución hidroalcohólica para a desinfección das mans.
? Terá contedores visibles para os residuos.
? Terás máscaras.
Persoal de escavación
? O persoal rexistrarase nas áreas de
traballo asignado e rexistro de temperatura.
? A distancia de dous metros entre o
participantes sempre que sexa posible, recomendándose o uso dunha máscara.
? Garantirase que as ferramentas e os materiais
son para uso individual e son debidamente
marcado coas iniciais do usuario.
? Sempre que as ferramentas e os materiais deben
compartidas, limparanse e desinfectaranse cando cambien de traballo.
? Ao final da xornada de traballo limparanse e
desinfectar todas as ferramentas e soportes e
Conservaranse no lugar preparado para tal fin.
? Está prohibido compartir no lugar da escavación
contedores destinados ao abastecemento de auga e
as de subministracións para consumo persoal personalizaranse coas iniciais.
? Sanea as mans antes de beber ou comer.
? Non fume na zona de escavación nin na zona de
gabinete.

IMPORTANTE
Ter en conta as recomendacións de conservación preventiva de materiais nas escavacións arqueolóxicas; imprescindible para manter
Achados en bo estado. Todo isto en función
do seu material constituínte, alteración e características do solo. Son soportes de datos e como tal teñen que ser atendidos.
Evite, se están con humidade do chan, introducilas en envases / bolsas herméticas, favorecerá o crecemento biolóxico, o que supón un risco para
a conservación das pezas e un risco para a saúde
de persoas.
Recibe consellos do restaurador do museo
provincial.


CORENTENA
En liñas xerais, os restos arqueolóxicos atopados durante a escavación serán de 14 días
en corentena antes de que poidan ser manipulados por outro persoal. Marque a data de inicio no
tarxeta de rexistro e no contedor do resto / restos.

Protocolo de intervencións arqueolóxicas contra COVID-19 da Junta de Castela e León

Noticias relacionadas
Volvemos a Cálago para adentrarnos nas orixes de Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Volvemos a Cálago para adentrarnos nas orixes de Vilanova de Arousa (Pontevedra)

04/04/2021
As escavacións arqueolóxicas volverán a Cálago en cuestión de días. Abriranse, coma sempre, á procura de calquera achado do mosteiro histórico. Pero centrouse no estudo de posibles novas estruturas construtivas e restos humanos, como os ósos de hai aproximadamente 1.500 anos atopados no medio
O turismo arqueolóxico non programa A Revista da TVG

O turismo arqueolóxico non programa A Revista da TVG

20/03/2021
Calculamos que non hai ningún programa A Revista da TVG para falar de turismo arqueolóxico. Turismo arqueolóxico na revista CRTVG
Estrea no instagram of collaborations no Diario Cultural

Estrea no instagram of collaborations no Diario Cultural

10/02/2021
Cultura Arqueolóxica do Diario Cultural en instagram Na sección de hoxe realizamos unha actualización arqueolóxica a través dos seguintes temas: 1. Botamos de menos os peixes do mes do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, un soporte de bronce (vértice), feito de bronce, pertencente a un casco
A Estrada pola Ría de Muros-Noia xa forma parte da Ruta Xacobea

A Estrada pola Ría de Muros-Noia xa forma parte da Ruta Xacobea

10/01/2021
Foi necesario un proxecto de investigación de tres anos, no que se revisase a cartografía e a documentación histórica, para que o Camiño de Santiago da Ría de Muros-Noia sexa oficial. Así o acredita o documento asinado esta mañá polo decano do Consello da Catedral e xefe da Oficina de Atención ao

Compárteo!

Queres máis información sobre os proxectos e traballos de Tempos Arqueólogos?

Se estás interesado en contar co equipo de Tempos Arqueólogos nalgún proxecto non dubides en contactar connosco e solicitar un orzamento a medida.